Shearman Logo

Hanchu Chen

Hanchu Chen

Associate

hanchu.chen@shearman.com

+1 212 848 5316 +1 212 848 5316 New York

Overview

Qualifications

Hanchu Chen is an associate in the Litigation practice.

Practices

Regional Experience