Shearman Logo

Yian Huang is an associate in the Capital Markets practice.