Shearman Logo

Jae Hyong Shim

Jae Hyong Shim

Associate

jaehyong.shim@shearman.com

+1 212 848 5123 +1 212 848 5123 New York

Overview

Qualifications

Jae Hyong Shim is an associate in the New York Corporate Group.

Regional Experience