Shearman Logo

Phoebe Yin

Phoebe Yin

Associate

phoebe.yin@shearman.com

+86 10 5922 8015 +86 10 5922 8015 Beijing

Overview

Qualifications

Phoebe Yin is an associate in the Mergers & Acquisitions practice.

Regional Experience